BALLINA | KONTAKT | | SQ | EN |
Lajme
Së bashku drejt yjeve fushatë e SÇE-së për perspektiva të reja evropiane në vend
NEGOCIATAT ME MAQEDONINË E VERIUT DO TË SIGUROJNË DEPËRTIM NË IDENË EVROPIANE TË BALLKANIT
Mbështetje e fuqishme nga ana e Italisë për fillimin e negociatave me Maqedoninë e Veriut
Osmani: Fillimi i negociatave - nxitje e fuqishme evropiane edhe për vendet tjera të Ballkanit Perëndimor
FITUES TË KONKURSIT PËR ZGJEDHE TË ESEVE ME NJOHURI EVROPIJANE DERI TE KRYEQYTETI EVROPIAN
Osmani: Kroacia qëndron në mbështetje të perspektivave evropiane të Maqedonisë së Veriut
Osmani: Si mik i drejtëpërdrejtë i Ballkanit Perëndimorë, Hungarija e interesuar për suksesin e perspektivave evropiane të Maqedonisë së Veriut
Osmani: Fillimi i negociatave nënkupton mbështetje nga të gjitha vendet-anëtare, me të cilën presim mbështetje nga Hungarija miqësore
Ditë të hapura në SÇE për fëmijët e klasës së pestë
Osmani : Implementimi i Ligjit për Gjuhët- Prioritet i lartë i vendit
OSMANI : FRANCA FUQISHËM I MBËSHTET INTEGRIMET EVROPIANE TË VENDIT
OSMANI:IRI NË MËNYRË TË PAKTHYESHME ËSHTË E NDËRTUAR NË ZHVILLIM POLITIK DHE DEMOKRATIK TË VENDIT
OSMANI : DIJASPORA DUHET TË PËRFSHIHET NË PROCESIN E NEGOCIATAVE ME BE-NË
OSMANI: REAGIMI NË KOHËN E DUHUR DERI TE ABSORBIMI MË I MADH TË IPA-së
Takim Angelovska-Bezhoska - Osmani: Banka Popullore është e angazhuar për proceset e integrimit evropian
faqe:  1   2   3   4   5   6   7   8   9  [ 10 ]  11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62 
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2020 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.