SEP.gov.mk http://www.sep.gov.mkSecretariat for European Affairsen-usCopyright (C) 2014 sep.gov.mkИНВЕСТИЦИИ ВО ЖЕЛЕЗНИЦАТА ЗА ДИВЕРЗИФИКАЦИЈА НА ТРАНСПОРТНИТЕ РЕШЕНИЈА И ПОБРЗ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2289http://www.sep.gov.mk/content/?id=2289. .]]>Wed, 23 May 2018 16:52:00 +0200ВестиОСМАНИ И ДИМИТРОВ ЕДНОГЛАСНИ: МАКЕДОНИЈА ЗАСЛУЖУВА ДАТУМ ЗА ПРЕГОВОРИ СО ЕУ И ПОКАНА ЗА НАТОhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2288http://www.sep.gov.mk/content/?id=2288. .]]>Mon, 21 May 2018 16:50:00 +0200ВестиСАМИТ ЕУ-ЗАПАДЕН БАЛКАН, СОФИСКА ДЕКЛАРАЦИЈА, 17 МАЈ 2018 ГОДИНАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2287http://www.sep.gov.mk/content/?id=2287Самит ЕУ-Западен Балкан,
Софиска декларација, 17 мај 2018 година

. .]]>
Thu, 17 May 2018 21:45:00 +0200INDEX DOCUMENTS
ИНТЕРВЈУ ЗА КТВhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2279http://www.sep.gov.mk/content/?id=2279. .]]>Tue, 15 May 2018 13:08:00 +0200ИнтервјуаОСМАНИ: ИСТОРИСКАТА МИСИЈА ЗА ОБЕДИНЕТА ЕВРОПА Е НАШАТА СТРАТЕШКА ЦЕЛhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2275http://www.sep.gov.mk/content/?id=2275. .]]>Mon, 11 May 2018 12:37:00 +0200ВестиОСМАНИ: ПОТРЕБНИ НИ СЕ ХРАБРИ ОДЛУКИ ДОМА, КАЈ СОСЕДИТЕ, НО КАЈ ЗЕМЈИТЕ НА ЕУhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2274http://www.sep.gov.mk/content/?id=2274. .]]>Fri, 10 May 2018 11:47:00 +0200ВестиОБРАЌАЊЕ НА ВИЦЕПРЕМИЕРОТ БУЈАР ОСМАНИ НА ТРАДИЦИОНАЛНИОТ „ЕУ ПОЈАДОК„http://www.sep.gov.mk/content/?id=2272http://www.sep.gov.mk/content/?id=2272. .]]>Wed, 9 May 2018 14:02:00 +0200ГовориОСМАНИ: ПОДГОТВЕНИ СМЕ ЗА ОДЛУКА ЗА ПОЧЕТОК НА ПРЕГОВОРИ ВО ЈУНИhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2271http://www.sep.gov.mk/content/?id=2271. .]]>Wed, 9 May 2018 12:46:00 +0200ВестиОСМАНИ: СЛОБОДАТА НА ИЗВЕСТУВАЊЕТО ЈА ПРЕТСТАВУВА СЛОБОДАТА НА ОПШТЕСТВОhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2269http://www.sep.gov.mk/content/?id=2269. .]]>Mon, 3 May 2018 10:47:00 +0200ВестиОТВОРЕНИ ДЕНОВИ НА СЕП ЗА УЧЕНИЦИ ОД ПЕТТО ОДДЕЛЕНИЕhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2268http://www.sep.gov.mk/content/?id=2268. .]]>Mon, 2 May 2018 13:12:00 +0200ВестиМЕНУВАЊЕТО ЧЛЕН ВО УСТАВОТ Е САМО ФОРМА, ЗА МЕНЕ СУШТИНСКИ СЕ ИМЕТО НА ДРЖАВАТА, ЈАЗИКОТ И ДРЖАВЈАНСТВОТОhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2276http://www.sep.gov.mk/content/?id=2276Интервју за Мкд.мк. .]]>Fri, 1 May 2018 12:05:00 +0200ИнтервјуаОСМАНИ: ОЧЕКУВАМЕ НАПРЕДОК ВО ПРОЦЕСОТ НА ПРОШИРУВАЊЕ ЗА ВРЕМЕ НА ЛОНДОНСКИОТ САМИТhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2270http://www.sep.gov.mk/content/?id=2270. .]]>Fri, 27 Apr 2018 17:15:00 +0200ВестиОСМАНИ: ОЧЕКУВАМ НАСКОРО МАКЕДОНИЈА ДА СЕ ПРИКЛУЧИ НА ИТАЛИЈА И ОСТАНАТИТЕ ЗЕМЈИ ВО ЈАДРАНСКО - ЈОНСКИОТ РЕГИОНhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2267http://www.sep.gov.mk/content/?id=2267. .]]>Fri, 27 Apr 2018 15:01:00 +0200ВестиОПАСНИ МАТЕРИИ: АГЕНЦИЈАТА НА ЕУ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА ЗАПОЧНА КАМПАЊА ЗА ПОДИГАЊЕ НА СВЕСТА ШИРУМ ЕВРОПАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2266http://www.sep.gov.mk/content/?id=2266Европската агенција за безбедност и здравје при работа ја започна својата кампања  за 2018-19  година ширум Европа- Здрави работни места при ракување со опасни материи

. .]]>
Wed, 25 Apr 2018 14:08:00 +0200ЕУ вести
ОСМАНИ: ИНТЕГРАЦИЈАТА ПРЕКУ ПОЧИТУВАЊЕ НА РАЗЛИЧНОСТА Е ОСНОВА ЗА ОДРЖЛИВ МИР И ПРОСПЕРИТЕТ НА ЕВРОПА ВО ЦЕЛИНАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2265http://www.sep.gov.mk/content/?id=2265. .]]>Wed, 25 Apr 2018 11:53:00 +0200ВестиОСМАНИ: СОЗДАДЕН Е МОМЕНТУМ КОЈ СЕ НАДЕВАМ ЌЕ ЗНАЕМЕ СИТЕ ДА ГО ИСКОРИСТИМЕhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2264http://www.sep.gov.mk/content/?id=2264. .]]>Tue, 24 Apr 2018 12:04:00 +0200ВестиОСМАНИ: ПО ИЗВЕШТАЈОТ, МАКЕДОНИЈА ИЗЛЕГУВА ОД СОСТОЈБА НА УРГЕНТНОСТhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2263http://www.sep.gov.mk/content/?id=2263. .]]>Thu, 19 Apr 2018 12:50:00 +0200ВестиОСМАНИ: ПРОДОЛЖУВАМЕ СО РЕФОРМСКАТА АГЕНДА Сѐ ДО ПОЛНОПРАВНО ЧЛЕНСТВО ВО ЕУhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2262http://www.sep.gov.mk/content/?id=2262. .]]>Tue, 17 Apr 2018 16:14:00 +0200Вестиhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2280http://www.sep.gov.mk/content/?id=2280. .]]>Tue, 17 Apr 2018 13:14:00 +0200ИнтервјуаСЕП ГО ОБЈАВИ ДЕТАЛНИОТ ФАКТОГРАФСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА ПЛАНОТ 3-6-9http://www.sep.gov.mk/content/?id=2261http://www.sep.gov.mk/content/?id=2261. .]]>Tue, 17 Apr 2018 09:35:00 +0200ВестиФАКТОГРАФСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПЛАН 3-6-9 ОД 4 ЈУЛИ 2017Г.-17 АПРИЛ 2018Г.http://www.sep.gov.mk/content/?id=2260http://www.sep.gov.mk/content/?id=2260Фактографски извештај за имплементација на План 3-6-9 од 4 јули 2017г.-17 април 2018г.. .]]>Mon, 16 Apr 2018 22:38:00 +0200INDEX DOCUMENTSОСМАНИ: РЕАЛИЗИРАВМЕ ПРЕКУ 90% ОД ПРЕДВИДЕНИТЕ РЕФОРМИ И 100% ОД СУШТИНАТА НА ПЛАНОТ 3-6-9http://www.sep.gov.mk/content/?id=2259http://www.sep.gov.mk/content/?id=2259. .]]>Mon, 16 Apr 2018 15:45:00 +0200ВестиСТУДЕНТИ НА МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ НА КОЛЕЏОТ НА ЕВРОПА- НАТОЛИН ВО ПОСЕТА НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2258http://www.sep.gov.mk/content/?id=2258. .]]>Fri, 13 Apr 2018 14:44:00 +0200ВестиОСМАНИ: МАКЕДОНИЈА ОСТАНУВА ПОСВЕТЕНА НА РЕФОРМИТЕ И ПО ИЗВЕШТАЈОТ НА ЕК НА 17 АПРИЛhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2257http://www.sep.gov.mk/content/?id=2257. .]]>Tue, 12 Apr 2018 15:04:00 +0200ВестиОСМАНИ: ОНАКА КАКО ШТО ВЕТИВМЕ ПРЕД ДЕВЕТ МЕСЕЦИ – ИСПОРАЧАВМЕ!http://www.sep.gov.mk/content/?id=2256http://www.sep.gov.mk/content/?id=2256. .]]>Tue, 12 Apr 2018 12:20:00 +0200ВестиОСМАНИ: ГЕРМАНИЈА ЈА СМЕТАМЕ ЗА ЗЕМЈА – ПАРТНЕР ВО ЕВРОАТЛАНТСКИТЕ ИНТЕГРАЦИИ НА МАКЕДОНИЈАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2255http://www.sep.gov.mk/content/?id=2255. .]]>Sun, 11 Apr 2018 16:12:00 +0200ВестиОСМАНИ: МАКЕДОНИЈА И УКРАИНА ТРЕБА ДА ЈА ПРОДЛАБОЧАТ ЕКОНОМСКАТА СОРАБОТКАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2254http://www.sep.gov.mk/content/?id=2254. .]]>Sun, 11 Apr 2018 15:02:00 +0200ВестиОСМАНИ: ОД СКОПЈЕ ДО ПРИШТИНА ЌЕ СЕ ПАТУВА ЗА ПОМАЛКУ ОД ЕДЕН ЧАСhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2253http://www.sep.gov.mk/content/?id=2253. .]]>Wed, 4 Apr 2018 12:35:00 +0200ВестиОСМАНИ: МИСИЈАТА НА ОБСЕ ВО МАКЕДОНИЈА ИМА СУШТИНСКИ ПРИДОНЕС ВО РАЗВОЈОТ НА ДЕМОКРАТСКОТО ОПШТЕСТВОhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2252http://www.sep.gov.mk/content/?id=2252. .]]>Sun, 3 Apr 2018 11:59:00 +0200ВестиОСМАНИ: ИНФРАСТРУКТУРНАТА, ТРГОВСКАТА И КОМУНИКАЦИСКАТА ПОВРЗАНОСТ Е ОСНОВА И ЗА ПОЛИТИЧКОТО ПОВРЗУВАЊЕ НА ЗЕМЈИТЕ ОД ЗАПАДНИОТ БАЛКАНhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2251http://www.sep.gov.mk/content/?id=2251. .]]>Mon, 26 Mar 2018 17:12:00 +0200ВестиОСМАНИ: АВТОРИТЕТОТ НА ЕПП Е НЕСПОРЕН ВО МАКЕДОНИЈА И МОЖЕ ДА ПОМОГНЕ ВО ИЗГРАДБАТА НА КОНСЕНЗУСhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2250http://www.sep.gov.mk/content/?id=2250. .]]>Fri, 23 Mar 2018 16:58:00 +0200ВестиОСМАНИ: ОЧЕКУВАМ ИЗГРАДБАТА НА ДОВЕРБАТА ДА РЕЗУЛТИРА СО ЗАТВОРАЊЕ НА ОТВОРЕНИТЕ ПРАШАЊАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2249http://www.sep.gov.mk/content/?id=2249. .]]>Fri, 23 Mar 2018 14:55:00 +0200ВестиОСМАНИ: ФРАНЦУСКАТА ПОДДРШКА НА ПРОЦЕСОТ НА ПРОШИРУВАЊЕ Е ОСНОВА ЗА ЕВРОПСКИОТ ОПТИМИЗАМ НА БАЛКАНОТhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2248http://www.sep.gov.mk/content/?id=2248. .]]>Thu, 22 Mar 2018 17:01:00 +0200ВестиОСМАНИ: ОВА ГОДИНА МОРА ДА ГИ ЗАВРШИМЕ КЛУЧНИТЕ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОД ИПАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2247http://www.sep.gov.mk/content/?id=2247. .]]>Thu, 22 Mar 2018 11:11:00 +0200ВестиОСМАНИ: ПРЕТСТОИ ИНТЕНЗИВИРАЊЕ НА РЕГИОНАЛНАТА СОРАБОТКА ЗА ШТО ОЧЕКУВАМ ПОДДРШКА ОД РЕСПАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2246http://www.sep.gov.mk/content/?id=2246. .]]>Wed, 21 Mar 2018 14:43:00 +0200ВестиОСМАНИ: ТРЕБА ДА СЕ ИСКОРИСТАТ СИТЕ МЕХАНИЗМИ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА АПСОРПЦИЈАТА НА СРЕДСТВАТА ОД ИПАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2245http://www.sep.gov.mk/content/?id=2245. .]]>Wed, 21 Mar 2018 12:00:00 +0200ВестиОСМАНИ: ПОСТОИ ПОТЕНЦИЈАЛ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА СОРАБОТКАТА МЕЃУ МАКЕДОНИЈА И УКРАИНАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2244http://www.sep.gov.mk/content/?id=2244. .]]>Tue, 20 Mar 2018 11:57:00 +0200ВестиИНТЕРВЈУ ЗА ЕРР ТВ - ЕСТОНИЈАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2281http://www.sep.gov.mk/content/?id=2281. .]]>Fri, 16 Mar 2018 13:20:00 +0200ИнтервјуаОСМАНИ: ЗАЕДНИЧКА ВЛАДИНА СЕДНИЦА - КРУНА НА ДОБРОСОСЕДСКИТЕ ОДНОСИ МЕЃУ МАКЕДОНИЈА И КОСОВОhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2243http://www.sep.gov.mk/content/?id=2243. .]]>Thu, 15 Mar 2018 14:39:00 +0200ВестиОСМАНИ: ОЧЕКУВАМ ИЗВЕШТАЈОТ НА КОМИСИЈАТА ДА ГО ВАЛОРИЗИРА НАПРЕДОКОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2242http://www.sep.gov.mk/content/?id=2242. .]]>Tue, 13 Mar 2018 12:26:00 +0200Вести