SEP.gov.mk http://www.sep.gov.mkSecretariat for European Affairsen-usCopyright (C) 2014 sep.gov.mkОСМАНИ: ФИНСКОТО ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО СО ЕУ ВО ЦЕЛОСТ ЗАСТАНУВА ЗАД ЕВРОПСКИТЕ ИНТЕГРАЦИИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=4470http://www.sep.gov.mk/content/?id=4470. .]]>Thu, 15 Aug 2019 14:13:00 +0200ВестиОСМАНИ ВО ОФИЦИЈАЛНА РАБОТНА ПОСЕТА НА РЕПУБЛИКА ФИНСКАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=4469http://www.sep.gov.mk/content/?id=4469. .]]>Thu, 15 Aug 2019 11:57:00 +0200ВестиCAPACITY BUILDING SPECIALIST (RETAINER POSITION)http://www.sep.gov.mk/content/?id=4468http://www.sep.gov.mk/content/?id=4468Wed, 31 Jul 2019 14:37:00 +0200КонкурсиBUSINESS EFFICIENCY CONSULTANT (THREE RETAINER POSITIONS), MULTIPLE POSITIONShttp://www.sep.gov.mk/content/?id=4467http://www.sep.gov.mk/content/?id=4467Wed, 31 Jul 2019 14:30:00 +0200КонкурсиОСМАНИ: ПРЕКУГРАНИЧНАТА СОРАБОТКА ОСНОВА ЗА РАЗВОЈ НА ЦЕЛИОТ РЕГИОНhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=4466http://www.sep.gov.mk/content/?id=4466. .]]>Tue, 30 Jul 2019 15:05:00 +0200ВестиОТВОРЕН Е ПРВИОТ ПОВИК ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЗИ ВО РАМКИ НА ИПА 2 ПРОГРАМАТА ЗА ПРЕКУ – ГРАНИЧНА СОРАБОТКА ПОМЕЃУ РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА И РЕПУБЛИКА СРБИЈА 2016 – 2020.http://www.sep.gov.mk/content/?id=4465http://www.sep.gov.mk/content/?id=4465Fri, 26 Jul 2019 17:12:00 +0200НајавиОСМАНИ: ОД СКОПЈЕ ДО ПРИШТИНА ЗА ПОМАЛКУ ОД ЕДЕН ЧАСhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=4464http://www.sep.gov.mk/content/?id=4464. .]]>Thu, 25 Jul 2019 12:57:00 +0200ВестиСРЕДБА ОСМАНИ - ПЕТРОВИЌhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=4463http://www.sep.gov.mk/content/?id=4463. .]]>Wed, 24 Jul 2019 13:19:00 +0200ВестиОСМАНИ: СО ПРАВИЛЕН ТАРГЕТ, БИЛАТЕРАЛНАТА ПОМОШ ОД УСАИД ИЗВРШИ ОГРОМНО ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ДЕМОКРАТСКИОТ РАЗВОЈ НА ЗЕМЈАВАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=4462http://www.sep.gov.mk/content/?id=4462. .]]>Mon, 22 Jul 2019 15:24:00 +0200ВестиОСМАНИ: УСПЕШНОТО ПАРТНЕРСТВО ПОМЕЃУ АГЕНЦИИТЕ НА ОН И ВЛАДАТА ТРАЕ ПОВЕЌЕ ОД 20 ГОДИНИhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=3464http://www.sep.gov.mk/content/?id=3464. .]]>Wed, 17 Jul 2019 15:44:00 +0200ВестиСЕ ЧИСТИ ЛОКАЦИЈАТА НАМЕНЕТА ЗА ПРЕЧИСТИТЕЛНА СТАНИЦА ЗА ОТПАДНИ ВОДИ ВО ТЕТОВОhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=3463http://www.sep.gov.mk/content/?id=3463. .]]>Wed, 17 Jul 2019 12:04:00 +0200ВестиОСМАНИ: СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА И ТУРЦИЈА ОСТАНУВААТ СТРАТЕШКИ ПАРТНЕРИhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=3462http://www.sep.gov.mk/content/?id=3462. .]]>Tue, 16 Jul 2019 11:54:00 +0200ВестиОСМАНИ: САД МОЖЕ ДА СМЕТААТ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА КАКО НА ПАРТНЕР НА БАЛКАНОТhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2527http://www.sep.gov.mk/content/?id=2527. .]]>Mon, 15 Jul 2019 14:46:00 +0200ВестиОСМАНИ И БЕЏЕТИ ПОТПИШАА МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА ПОМЕЃУ СЕП И УНИВЕРЗИТЕТОТ НА ЈИЕhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2526http://www.sep.gov.mk/content/?id=2526. .]]>Thu, 11 Jul 2019 17:51:00 +0200ВестиТРКАЛЕЗНА МАСА ЗА НАЦРТ- ИЗВЕШТАЈОТ НА СИГМА ЗА ПРОЦЕСОТ НА ХАРМОНИЗАЦИЈА НА ЗАКОНОДАВСТВОТОhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2524http://www.sep.gov.mk/content/?id=2524. .]]>Thu, 11 Jul 2019 13:33:00 +0200ВестиОСМАНИ:КОМПАНИИТЕ ГИ ПРЕПОЗНАВААТ БЕНЕФИТИТЕ ОД ИПА ФОНДОВИТЕ, СО ЕФИКАСНА ИСКОРИСТЕНОСТ НА ИПАРД, АГРОСЕКТОРОТ ЌЕ СЕ ПОДГОТВИ ЗА ПРИСТАП ВО ЕУhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2523http://www.sep.gov.mk/content/?id=2523. .]]>Thu, 11 Jul 2019 11:51:00 +0200ВестиОСМАНИ И МАРИЧИЌ РЕФЕРИРАА ЗА УСВОЈУВАЊЕТО НА ЦЕЛАТА ПРАВНА РАМКА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ПРЕГОВАРАЧКАТА СТРУКТУРАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2522http://www.sep.gov.mk/content/?id=2522. .]]>Mon, 10 Jul 2019 17:18:00 +0200ВестиСЕМИНАР „ПОДГОТОВКА ЗА ПРОЦЕСОТ НА ПРЕГОВОРИ СО ЕУ- ХРВАТСКОТО ИСКУСТВО“http://www.sep.gov.mk/content/?id=2521http://www.sep.gov.mk/content/?id=2521. .]]>Sat, 9 Jul 2019 16:10:00 +0200ВестиИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЈАВНОСТ: ЈАВНА НАБАВКА ЗА ПРЕВЕДУВАЧКИ УСЛУГИhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2519http://www.sep.gov.mk/content/?id=2519. .]]>Sat, 9 Jul 2019 11:27:00 +0200ВестиОСМАНИ: НОРВЕШКА ОСТАНУВА СИЛЕН ПОДДРЖУВАЧ ЗА ЕВРОАТЛАНТСКИТЕ ПЕРСПЕКТИВИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2518http://www.sep.gov.mk/content/?id=2518. .]]>Wed, 26 Jun 2019 12:13:00 +0200ВестиОСМАНИ: УНГАРИЈА ОСТАНУВА НАШ СИЛЕН СОЈУЗНИК ВНАТРЕ ВО ЕВРОПСКАТА УНИЈАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2517http://www.sep.gov.mk/content/?id=2517. .]]>Mon, 24 Jun 2019 16:29:00 +0200ВестиОСМАНИ: СКОПЈЕ И КАКО ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР ЌЕ ВНЕСЕ ЦИВИЛИЗАЦИСКА И ИСТОРИСКА ВРЕДНОСТ ВО СЕМЕЈСТВОТО ЕВРОПСКИ МЕТРОПОЛИhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2515http://www.sep.gov.mk/content/?id=2515. .]]>Sat, 22 Jun 2019 12:02:00 +0200Вести16-ТИ СОСТАНОК НА КОМИТЕТОТ ЗА СТАБИЛИЗАЦИЈА И АСОЦИЈАЦИЈА ПОМЕЃУ ЕВРОПСКАТА УНИЈА И РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА БРИСЕЛ, 20 ЈУНИ 2019 ГОДИНАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2514http://www.sep.gov.mk/content/?id=2514. .]]>Thu, 20 Jun 2019 16:22:00 +0200ВестиОСМАНИ: ПОЧЕТОКОТ НА ПРЕГОВОРИТЕ СО ЕУ ЌЕ ГИ ЗАЦВРСТИ ЕВРОПСКИТЕ ПЕРСПЕКТИВИ НА ЗАПАДНИОТ БАЛКАНhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2510http://www.sep.gov.mk/content/?id=2510. .]]>Wed, 19 Jun 2019 09:48:00 +0200ВестиОСМАНИ: КОСОВО И СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ИНТЕНЗИВНО СЕ ПОВРЗУВААТhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2509http://www.sep.gov.mk/content/?id=2509. .]]>Sun, 10 Jun 2019 13:18:00 +0200ВестиРАБОТНА ПОСЕТА НА ЗПВРСМ ЗАДОЛЖЕН ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА, БУЈАР ОСМАНИ И МНР НИКОЛА ДИМИТРОВ НА ПАРИЗhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2508http://www.sep.gov.mk/content/?id=2508. .]]>Thu, 6 Jun 2019 17:48:00 +0200ВестиОСМАНИ: ИНСТИТУЦИИТЕ КОИ ДЕНЕС ЌЕ ГИ ПОСЕТИТЕ, УТРЕ ЌЕ БИДАТ НАШИ ИНСТИТУЦИИhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2507http://www.sep.gov.mk/content/?id=2507. .]]>Thu, 6 Jun 2019 11:52:00 +0200ВестиСЛОВЕНИЈАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2505http://www.sep.gov.mk/content/?id=2505Mon, 5 Jun 2019 11:27:00 +0200Билатерални донаториОСМАНИ: УСПЕХОТ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ПОТТИК И ЗА ОСТАНАТИТЕ ЗЕМЈИ ДА ГО ИСКОРИСТАТ ЕВРОПСКИОТ МОМЕНТУМhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2504http://www.sep.gov.mk/content/?id=2504. .]]>Sat, 4 Jun 2019 11:59:00 +0200ВестиЗАЕДНО КОН ЅВЕЗДИТЕ – КАМПАЊА НА СЕП ЗА НОВИТЕ ЕВРОПСКИТЕ ПЕРСПЕКТИВИ НА ЗЕМЈАВАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2503http://www.sep.gov.mk/content/?id=2503


. .]]>
Sun, 1 Jun 2019 12:39:00 +0200Вести
ИЗВЕШТАЈ НА ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА ЗА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 2019 ГОДИНАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2502http://www.sep.gov.mk/content/?id=2502Fri, 31 May 2019 16:23:00 +0200НајавиСКРИНИНГhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2501http://www.sep.gov.mk/content/?id=2501Fri, 31 May 2019 16:20:00 +0200НајавиСКРИНИНГhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2499http://www.sep.gov.mk/content/?id=2499Fri, 31 May 2019 15:26:00 +0200СкринингПРЕГОВОРИТЕ СО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЌЕ ОБЕЗБЕДАТ ПРОДОР НА ЕВРОПСКАТА ИДЕЈА НА БАЛКАНОТhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2500http://www.sep.gov.mk/content/?id=2500. .]]>Fri, 31 May 2019 15:19:00 +0200ВестиИЗВЕШТАЈ НА ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА ЗА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 2019 ГОДИНАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2497http://www.sep.gov.mk/content/?id=2497


ИЗВЕШТАЈ НА ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА ЗА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 2019 ГОДИНА

. .]]>
Fri, 31 May 2019 13:36:00 +0200INDEX DOCUMENTS
ЦВРСТА ПОДДРШКА ОД СТРАНА НА ИТАЛИЈА ЗА СТАРТ НА ПРЕГОВОРИТЕ СО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2496http://www.sep.gov.mk/content/?id=2496. .]]>Thu, 30 May 2019 18:15:00 +0200ВестиОСМАНИ: СТАРТОТ НА ПРЕГОВОРИТЕ - СИЛЕН ЕВРОПСКИ ПОТТИК И ЗА ОСТАНАТИТЕ ЗЕМЈИ ОД ЗАПАДЕН БАЛКАНhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2495http://www.sep.gov.mk/content/?id=2495. .]]>Tue, 28 May 2019 14:39:00 +0200Вестиhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2494http://www.sep.gov.mk/content/?id=2494. .]]>Tue, 28 May 2019 12:45:00 +0200ВестиПОБЕДНИЦИ НА КОНКУРСОТ ЗА ИЗБОР НА ЕСЕИ „СО ЕВРОПСКО ЗНАЕЊЕ ДО ЕВРОПСКАТА ПРЕСТОЛНИНА“http://www.sep.gov.mk/content/?id=2493http://www.sep.gov.mk/content/?id=2493. .]]>Tue, 28 May 2019 12:44:00 +0200ВестиОСМАНИ: ХРВАТСКА ЗАСТАНУВА ВО ПОДДРШКА НА ЕВРОПСКИТЕ ПЕРСПЕКТИВИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2492http://www.sep.gov.mk/content/?id=2492. .]]>Tue, 28 May 2019 11:42:00 +0200Вести