SEP.gov.mk http://www.sep.gov.mkSecretariat for European Affairsen-usCopyright (C) 2014 sep.gov.mkОСМАНИ: ПРЕТСТОИ ИНТЕНЗИВИРАЊЕ НА РЕГИОНАЛНАТА СОРАБОТКА ЗА ШТО ОЧЕКУВАМ ПОДДРШКА ОД РЕСПАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2246http://www.sep.gov.mk/content/?id=2246. .]]>Wed, 21 Mar 2018 14:43:00 +0200ВестиОСМАНИ: ТРЕБА ДА СЕ ИСКОРИСТАТ СИТЕ МЕХАНИЗМИ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА АПСОРПЦИЈАТА НА СРЕДСТВАТА ОД ИПАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2245http://www.sep.gov.mk/content/?id=2245. .]]>Wed, 21 Mar 2018 12:00:00 +0200ВестиОСМАНИ: ПОСТОИ ПОТЕНЦИЈАЛ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА СОРАБОТКАТА МЕЃУ МАКЕДОНИЈА И УКРАИНАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2244http://www.sep.gov.mk/content/?id=2244. .]]>Tue, 20 Mar 2018 11:57:00 +0200ВестиОСМАНИ: ЗАЕДНИЧКА ВЛАДИНА СЕДНИЦА - КРУНА НА ДОБРОСОСЕДСКИТЕ ОДНОСИ МЕЃУ МАКЕДОНИЈА И КОСОВОhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2243http://www.sep.gov.mk/content/?id=2243. .]]>Thu, 15 Mar 2018 14:39:00 +0200ВестиОСМАНИ: ОЧЕКУВАМ ИЗВЕШТАЈОТ НА КОМИСИЈАТА ДА ГО ВАЛОРИЗИРА НАПРЕДОКОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2242http://www.sep.gov.mk/content/?id=2242. .]]>Tue, 13 Mar 2018 12:26:00 +0200ВестиЦЕРЕМОНИЈА ЗА ПОТПИШУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА РАЗВОЈНА СОРАБОТКА И ДОГОВОР ЗА ОПШТИТЕ УСЛОВИ НА РАЗВОЈНАТА СОРАБОТКА ПОМЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ШВЕДСКАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2241http://www.sep.gov.mk/content/?id=2241. .]]>Mon, 12 Mar 2018 11:33:00 +0200ВестиОСМАНИ: НАША АМБИЦИЈА Е ДА ГИ ЗАПОЧНЕМЕ ПРЕГОВОРИТЕ СО ЕУ ЗА ВРЕМЕ НА АВСТРИСКОТО ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2240http://www.sep.gov.mk/content/?id=2240. .]]>Mon, 9 Mar 2018 13:23:00 +0200ВестиОСМАНИ: УСПЕШНАТА СОРАБОТКА МЕЃУ МАКЕДОНИЈА И ЈАПОНИЈА КРУНИСАНА СО ЗГОЛЕМЕН БУЏЕТ ЗА РАЗВОЈНИ ПРОЕКТИhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2239http://www.sep.gov.mk/content/?id=2239. .]]>Mon, 9 Mar 2018 11:04:00 +0200ВестиОСМАНИ: ПРЕКУ РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПЛАНОТ 3-6-9 МАКЕДОНИЈА ЌЕ СЕ ПРИКЛУЧИ НА ДИНАМИКАТА 20-25 НА ЕВРОПСКАТА УНИЈАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2238http://www.sep.gov.mk/content/?id=2238. .]]>Tue, 7 Mar 2018 13:02:00 +0200ВестиВЛАДАТА ГО ЗАДОЛЖИ ВИЦЕПРЕМИЕРОТ ОСМАНИ ЗА КООРДИНАЦИЈА НА ИНИЦИЈАТИВИТЕ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД СТРАТЕГИЈАТА ЗА ЗАПАДЕН БАЛКАН НА ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2237http://www.sep.gov.mk/content/?id=2237. .]]>Sun, 6 Mar 2018 17:15:00 +0200ВестиОСМАНИ: ПОЛИТИЧКАТА СТАБИЛНОСТ НА ГЕРМАНИЈА ПРЕТСТАВУВА ОСНОВЕН ПОТТИК И ЗА ПРОЦЕСОТ НА ПРОШИРУВАЊЕhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2236http://www.sep.gov.mk/content/?id=2236. .]]>Sun, 6 Mar 2018 11:56:00 +0200ВестиОСМАНИ: ИНТЕГРАЦИЈАТА НА ЗАПАДНИОТ БАЛКАН ВО ЕУ И НАТО Е НАЈГОЛЕМ ГАРАНТ ЗА СТАИЛНОСТА И БЕЗБЕДНОСТА НА ЕВРОПАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2234http://www.sep.gov.mk/content/?id=2234. .]]>Sat, 2 Mar 2018 13:11:00 +0200ВестиСЕКТОРСКА БУЏЕТСКА ПОДДРШКА – МОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИЦИ“http://www.sep.gov.mk/content/?id=2235http://www.sep.gov.mk/content/?id=2235. .]]>Sat, 2 Mar 2018 12:46:00 +0200ВестиОСМАНИ: ПОТРЕБНА НИ Е ПОМОШ ВО ИЗГРАДБАТА НА ШИРОК ОПШТЕСТВЕН КОНСЕЗУС ЗА СТРАТЕШКИТЕ ПРАШАЊАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2233http://www.sep.gov.mk/content/?id=2233. .]]>Wed, 21 Feb 2018 15:32:00 +0200ВестиОСМАНИ: ПРЕКУ ИСКУСТВАТА НА ШВАЈЦАРИЈА ЌЕ ОБЕЗБЕДИМА ЕФИКАСНА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА УПОТРЕБА НА ЈАЗИЦИТЕhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2232http://www.sep.gov.mk/content/?id=2232. .]]>Tue, 20 Feb 2018 13:03:00 +0200ВестиОСМАНИ: ИСКРЕНА ПОДДРШКАТА ОД ФРАНЦИЈА ВО КЛУЧНИТЕ МОМЕНТИ ЗА ЕВРОПСКИТЕ ПЕРСПЕКТИВИ НА МАКЕДОНИЈАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2231http://www.sep.gov.mk/content/?id=2231. .]]>Mon, 19 Feb 2018 12:22:00 +0200ВестиОСМАНИ: ПРЕКУ СТРАТЕГИЈАТА, ЕВРОПСКАТА УНИЈА ГО ВРАТИ ФОКУСОТ КОН ЗАПАДНИОТ БАЛКАНhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2230http://www.sep.gov.mk/content/?id=2230. .]]>Thu, 15 Feb 2018 13:31:00 +0200ВестиОСМАНИ: ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА СТРАТЕГИЈАТА ПОТРЕБНА Е СИНЕРГИЈА МЕЃУ ВЛАСТА И ГРАЃАНСКИОТ СЕКТОРhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2229http://www.sep.gov.mk/content/?id=2229. .]]>Thu, 15 Feb 2018 12:16:00 +0200ВестиОСМАНИ: ПОТРЕБНО Е ЦЕЛАТА АДМИНСТРАЦИЈА ДА ГИ ПОДГОТВИ КАПАЦИТЕТИТЕ ЗА ЕВЕНТУАЛНИТЕ ПРЕГОВОРИ СО УНИЈАТАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2228http://www.sep.gov.mk/content/?id=2228. .]]>Thu, 15 Feb 2018 09:22:00 +0200ВестиОСМАНИ: ПОДДРШКАТА ОД САД ПРЕТСТАВУВА ОСНОВА НА КОЈА Е ИЗГРАДЕН НАПРЕДОКОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2227http://www.sep.gov.mk/content/?id=2227. .]]>Wed, 14 Feb 2018 17:37:00 +0200ВестиОСМАНИ: ПРОШИРУВАЊЕТО ПРЕТСТАВУВА ВЗАЕМЕН ИНТЕРЕС НА НАШИТЕ ЗЕМЈИhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2226http://www.sep.gov.mk/content/?id=2226. .]]>Tue, 13 Feb 2018 19:24:00 +0200ВестиАНЕКСhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2225http://www.sep.gov.mk/content/?id=2225Анекс. .]]>Tue, 13 Feb 2018 14:08:00 +0200INDEX DOCUMENTSСТРАТЕГИЈАТА НА ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА ЗА ПРОШИРУВАЊЕ СО ЗЕМЈИТЕ ОД ЗАПАДНИОТ БАЛКАН ДО 2025 ГОДИНАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2224http://www.sep.gov.mk/content/?id=2224Стратегијата на Европската Комисија за проширување со земјите од Западниот Балкан до 2025 година. .]]>Tue, 13 Feb 2018 14:01:00 +0200INDEX DOCUMENTSОСМАНИ: ВО УСЛОВИ НА НАБИЕНА РЕФОРМСКА АГЕНДА ПОТРЕБНА НИ Е СЕТА ПОМОШ КОЈА НИ СТОИ НА РАСПОЛГАЊЕhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2223http://www.sep.gov.mk/content/?id=2223. .]]>Tue, 13 Feb 2018 11:18:00 +0200ВестиОСМАНИ: СТРАТЕГИЈАТА ЕКСПЛИЦИТНО ѝ ЈА ОТВОРА МОЖНОСТА НА МАКЕДОНИЈА ЗА ЧЛЕНСТВО ВО УНИЈАТАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2222http://www.sep.gov.mk/content/?id=2222. .]]>Thu, 8 Feb 2018 13:32:00 +0200ВестиОСМАНИ: ОЧЕКУВАМ ПОДДРШКАТА ОД СТРАНА НА НОРВЕШКА ВО КЛУЧНИОТ ПЕРИОД ЗА МАКЕДОНИЈАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2221http://www.sep.gov.mk/content/?id=2221. .]]>Mon, 7 Feb 2018 14:05:00 +0200ВестиОСМАНИ: СТРАТЕГИЈАТА ЌЕ ГО ЗАТВОРИ ПРАШАЊЕТО ЗА ЕВРОПСКАТА ОРИЕНТАЦИЈА НА ЗАПАДНИОТ БАЛКАНhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2220http://www.sep.gov.mk/content/?id=2220. .]]>Wed, 5 Feb 2018 10:43:00 +0200ВестиОСМАНИ: УСПЕХОТ ВО РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА ИПА СРЕДСТВАТА ЗНАЧИ УСПЕХ ВО ПРИБЛИЖУВАЊЕТО КОН ЕВРОПСКИТЕ СТАНДАРДИhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2219http://www.sep.gov.mk/content/?id=2219. .]]>Fri, 2 Feb 2018 13:42:00 +0200ВестиОСМАНИ: ОЧЕКУВАМ КВАЛИТЕТНИ ПРОЕКТИ ОД ОПШТИНИТЕ ЗА АПСОРПЦИЈА НА СРЕДСТВАТА ОД ИПАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2218http://www.sep.gov.mk/content/?id=2218. .]]>Fri, 2 Feb 2018 12:32:00 +0200ВестиОСМАНИ: МАКЕДОНИЈА ОСТАНУВА МЕЃУ ПРИОРИТЕТНИТЕ ЗЕМЈИ ЗА ДОБИВАЊЕ ШВАЈЦАРСКА ПОМОШhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2217http://www.sep.gov.mk/content/?id=2217. .]]>Wed, 31 Jan 2018 16:58:00 +0200ВестиОСМАНИ: МАКЕДОНИЈА ЌЕ ГИ ИМПЛЕМЕНТИРА СИТЕ ПРЕПОРАКИ ОД СОВЕТОТ НА ЕВРОПАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2216http://www.sep.gov.mk/content/?id=2216. .]]>Wed, 31 Jan 2018 15:30:00 +0200ВестиОСМАНИ: НЕ ТРЕБА НИКАДЕ ДА ОДИМЕ – НИЕ СМЕ ВО ЕВРОПА!http://www.sep.gov.mk/content/?id=2214http://www.sep.gov.mk/content/?id=2214. .]]>Wed, 31 Jan 2018 10:30:00 +0200ВестиОСМАНИ: ПОДДРШКАТА НА ПРОЦЕСОТ НА ПРОШИРУВАЊЕ ОЧЕКУВАМЕ ДА ПРОДОЛЖИ И ЗА ВРЕМЕ НА АВСТРИСКОТО ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2213http://www.sep.gov.mk/content/?id=2213. .]]>Tue, 30 Jan 2018 16:04:00 +0200ВестиОСМАНИ: ОЧЕКУВАМЕ ЈАСНИ ПОРАКИ ВО СТРЕГИЈАТА НА ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА ЗА ЦВРСТИ И СТАБИЛНИ ЕВРОПСКИ ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2212http://www.sep.gov.mk/content/?id=2212. .]]>Mon, 29 Jan 2018 11:28:00 +0200ВестиОСМАНИ: ЕВРОПСКИТЕ ВРЕДНИСТИ ИЗГРАДЕНИ НА ТЕМЕЛОТ НА АНТИФАШИЗМОТ СЕ И НАШИ АВТОХТОНИ ВРЕДНОСТИhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2211http://www.sep.gov.mk/content/?id=2211. .]]>Fri, 26 Jan 2018 16:05:00 +0200ВестиОСМАНИ: ИСКУСТВАТА НА СРБИЈА ВО ПРЕГОВОРИТЕ СЕ ЗНАЧАЈНА ПРИДОБИВКА ЗА НАСhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2209http://www.sep.gov.mk/content/?id=2209. .]]>Wed, 24 Jan 2018 14:08:00 +0200ВестиОСМАНИ: ВРЕМЕ Е ЗА ПОМИРУВАЊЕ НА НАРОДИТЕ НА БАЛКАНОТhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2208http://www.sep.gov.mk/content/?id=2208. .]]>Wed, 24 Jan 2018 13:39:00 +0200ВестиОСМАНИ: МАКЕДОНИЈА И КОСОВО ИМААТ ПОТЕНЦИЈАЛ ЗА ПРОДЛАБОЧУВАЊЕ НА МЕЃУСЕБНАТА СОРАБОТКАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2207http://www.sep.gov.mk/content/?id=2207. .]]>Tue, 23 Jan 2018 13:39:00 +0200ВестиОСМАНИ: СЕГА НИ Е ПОТРЕБНА СЕТА ПОДДРШКА ОД НАШИТЕ МЕЃУНАРОДНИ ПРИЈАТЕЛИhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2206http://www.sep.gov.mk/content/?id=2206. .]]>Tue, 23 Jan 2018 11:50:00 +0200ВестиОСМАНИ:МАКЕДОНИЈА И КОСОВО ДЕЛАТ ИСТА ЕВРОАТЛАНТСКА ОРИЕНТАЦИЈАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2205http://www.sep.gov.mk/content/?id=2205. .]]>Thu, 18 Jan 2018 12:38:00 +0200Вести