SEP.gov.mk http://www.sep.gov.mkSecretariat for European Affairsen-usCopyright (C) 2014 sep.gov.mkОСМАНИ: РЕФОРМИТЕ ЌЕ БИДАТ ИСПОРАЧАНИ – ОЧЕКУВАМЕ КОНКРЕТНИ РЕЗУЛТАТИ ОВАА ГОДИНАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2395http://www.sep.gov.mk/content/?id=2395. .]]>Mon, 14 Jan 2019 10:47:00 +0200ВестиОСМАНИ: ГРАДИМЕ АВТОПАТ МЕЃУ МАКЕДОНИЈА И КОСОВО, СОЗДАВАЈЌИ ЕВРОПСКА ИДНИНА ЗА ДВЕТЕ ЗЕМЈИhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2394http://www.sep.gov.mk/content/?id=2394. .]]>Fri, 11 Jan 2019 12:14:00 +0200ВестиОСМАНИ: ВЛЕГУВАМЕ ВО КЛУЧНАТА ГОДИНА ЗА ЕВРОПСКИТЕ ИНТЕГРАЦИИ НА ЗЕМЈАВАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2393http://www.sep.gov.mk/content/?id=2393. .]]>Thu, 8 Jan 2019 12:57:00 +0200Вестиhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2392http://www.sep.gov.mk/content/?id=2392Одлуки(Ажуриран). .]]>Fri, 28 Dec 2018 13:24:00 +0200Конкурси за вработувањеОСМАНИ: ПОТРЕБНА Е ПОСУШТИНСКА ДЕБАТА ЗА РОДИТЕЛСКИОТ ДОДАТОК ЗА ТРЕТО ДЕТЕhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2390http://www.sep.gov.mk/content/?id=2390. .]]>Thu, 27 Dec 2018 16:08:00 +0200ВестиОСМАНИ: ВО СЕП Е СКОНЦЕНТРИРАНА НАЈСИЛНАТА ЕКСПЕРТИЗА ЗА УСПЕШЕН СТАРТ НА ПРЕГОВОРИТЕ ВО 2019http://www.sep.gov.mk/content/?id=2389http://www.sep.gov.mk/content/?id=2389. .]]>Thu, 20 Dec 2018 14:27:00 +0200ВестиОСМАНИ: МАКЕДОНИЈА НО И ЦЕЛИОТ БАЛКАН ИМААТ ГОЛЕМИ ОЧЕКУВАЊА ОД РОМАНСКОТО ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО СО ЕУhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2388http://www.sep.gov.mk/content/?id=2388. .]]>Tue, 18 Dec 2018 11:52:00 +0200ВестиСТУДЕНТИ ОД ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТ ПРИ МЕЃУНАРОДНИОТ БАЛКАНСКИ УНИВЕРЗИТЕТ ВО ПОСЕТА НА СЕКТЕРАТИЈАТОТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2391http://www.sep.gov.mk/content/?id=2391. .]]>Thu, 13 Dec 2018 10:25:00 +0200ВестиОСМАНИ: ЕВРОПСКАТА АГЕДНА СОЗДАВА ПОДОБРИ УСЛОВИ ЗА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ИНОВАТОРИТЕ И ВООПШТО ЗА БИЗНИСОТhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2387http://www.sep.gov.mk/content/?id=2387. .]]>Wed, 12 Dec 2018 12:49:00 +0200ВестиОСМАНИ: НЕМА МАГИЧНИ АД-ХОК РЕШЕНИЈА ЗА АЕРОЗАГАДУВАЊЕТО, НАПРОТИВ, САМО СО ДОЛГОРОЧНИ ОДРЖЛИВИ И ПЛАНСКИ АКТИВНОСТИ МОЖЕ ДА СЕ ОБЕЗБЕДАТ РЕЗУЛТАТИhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2386http://www.sep.gov.mk/content/?id=2386. .]]>Fri, 10 Dec 2018 12:06:00 +0200ВестиВБИФ ѝ ОДОБРИ НА МАКЕДОНИЈА ТРИ ИНВЕСТИЦИСКИ ПРОЕКТИ ВО ВКУПЕН ИЗНОС ОД 24 МИЛИОНИ ЕВРАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2385http://www.sep.gov.mk/content/?id=2385Tue, 6 Dec 2018 17:14:00 +0200ВестиОСМАНИ: ЕВРЕЈСКАТА ЖРТВА - БЕЗВРЕМЕНСКИ ЧУВАР НА ХУМАНОСТА, СЛОБОДАТА И СОЛИДАРНОСТАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2384http://www.sep.gov.mk/content/?id=2384. .]]>Sat, 5 Dec 2018 13:04:00 +0200ВестиЕДИНСТВЕНА ЛИСТА НА ПРОЕКТИ СОСТАВЕНА ОД СЕКТОРСКИТЕ ЛИСТИhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2383http://www.sep.gov.mk/content/?id=2383

Единствена листа на проекти составена од Секторските листи

. .]]>
Thu, 29 Nov 2018 14:51:00 +0200INDEX DOCUMENTS
СТАЖ ВО ЕУhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2382http://www.sep.gov.mk/content/?id=2382
Стаж во ЕУ
. .]]>
Thu, 29 Nov 2018 14:31:00 +0200INDEX DOCUMENTS
ОБЈАВА ЗА ПОСЕТАТА НА ДЕЛЕГАЦИЈАТА НА КОЛЕЏОТ НА ЕВРОПА - НАТОЛИН, И ЗА ОБЈАВЕНИТИОТ ПОВИК ЗА СТУДИИ ЗА 2019/2020 Г.http://www.sep.gov.mk/content/?id=2381http://www.sep.gov.mk/content/?id=2381
Објава за посетата на делегацијата на Колеџот на Европа - Натолин, и за објавенитиот повик за студии за 2019/2020 г.
. .]]>
Thu, 29 Nov 2018 14:03:00 +0200INDEX DOCUMENTS
ОСМАНИ: ВЛАДАТА ГИ ДЕФИНИРАШЕ ИНВЕСТИЦИСКИТЕ ПРИОРИТЕТИ ЧИЈА РЕАЛИЗАЦИЈА ЌЕ СЕ ИНТЕНЗИВИРА ВО ПЕРИОДОТ ШТО ПРЕТСТОИhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2380http://www.sep.gov.mk/content/?id=2380. .]]>Wed, 28 Nov 2018 14:12:00 +0200ВестиСВЕЧЕНА АКАДЕМИЈА ВО МУЗЕЈОТ НА АЛБАНСКАТА АЗБУКА ПО ПОВОД 22 НОЕМВРИ – ДЕНОТ НА АЛБАНСКАТА АЗБУКА И 110 ГОДИШНИНАТА ОД БИТОЛСКИОТ КОНГРЕСhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2379http://www.sep.gov.mk/content/?id=2379. .]]>Wed, 21 Nov 2018 18:20:00 +0200ВестиОСМАНИ: УНИФИКАЦИЈАТА НА АЗБУКАТА ПРЕТСТАВУВА ЛИТЕРАТУРНО, КУЛТУРНО И ИНТЕЛЕКТУАЛНО ОБЕДИНУВАЊЕ НА АЛБАНЦИTEhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2378http://www.sep.gov.mk/content/?id=2378. .]]>Tue, 20 Nov 2018 15:11:00 +0200ВестиОСМАНИ: ЌЕ ГО ЗАДРЖИМЕ КУРСОТ НА НАПРЕДОК ВО ОДНОСИТЕ МЕЃУ ДВЕТЕ ЗЕМЈИhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2377http://www.sep.gov.mk/content/?id=2377. .]]>Mon, 19 Nov 2018 13:05:00 +0200ВестиОСМАНИ: ЈАПОНСКАТА ПОМОШ ВО ЗДРАВСТВОТО ДИРЕКТНО ГИ ТАРГЕТИРА УСЛОВИТЕ ЗА ПАЦИЕНТИТЕhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2376http://www.sep.gov.mk/content/?id=2376. .]]>Thu, 15 Nov 2018 14:03:00 +0200ВестиОСМАНИ: МАКЕДОНИЈА ЌЕ УСПЕЕ ДА ЈА ОСТВАРИ АГЕНДАТА 2025 НА ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2375http://www.sep.gov.mk/content/?id=2375. .]]>Tue, 12 Nov 2018 15:42:00 +0200ВестиОСМАНИ: ЌЕ ГИ ОБЕЗБЕДИМЕ СИТЕ ПРЕДУСЛОВИ ЗА КОНФИРМАЦИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕГОВОРИ ВО ЈУНИ 2019http://www.sep.gov.mk/content/?id=2374http://www.sep.gov.mk/content/?id=2374. .]]>Tue, 12 Nov 2018 12:00:00 +0200Вестиhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2372http://www.sep.gov.mk/content/?id=2372Интерен Оглас(Ажуриран). .]]>Tue, 9 Nov 2018 16:04:00 +0200Конкурси за вработувањеОСМАНИ: ПОДОБРУВАЊЕТО НА УСЛОВИТЕ ЗА МАЛДИТЕ ЗНАЧИ И НИВНО ОСТАНУВАЊЕ ВО ДРЖАВАВАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2371http://www.sep.gov.mk/content/?id=2371. .]]>Tue, 9 Nov 2018 14:42:00 +0200ВестиОСМАНИ: НАЦИОНАЛНАТА КОНВЕНЦИЈА ПРЕТСТАВУВА ОДЛИЧНА ПЛАТФОРМА ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ НА ГРАЃАНСКИОТ СЕКТОР ВО ПРЕГОВОРИТЕhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2370http://www.sep.gov.mk/content/?id=2370. .]]>Wed, 7 Nov 2018 12:53:00 +0200ВестиОСМАНИ: АКАДЕМСКАТА ЗАЕДНИЦА Е КЛУЧЕН ФАКТОР ВО ПОДГОТОВКАТА ЗА ПРЕГОВОРИ СО ЕУhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2369http://www.sep.gov.mk/content/?id=2369. .]]>Mon, 6 Nov 2018 10:24:00 +0200ВестиОСМАНИ: ПОДДРШКАТА ОД СЛОВЕНИЈА Е НЕПОВРАТНО ВГРАДЕНА ВО ИЗГРАДБАТА И УСПЕХОТ НА СЕПhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2368http://www.sep.gov.mk/content/?id=2368. .]]>Fri, 5 Nov 2018 15:06:00 +0200ВестиПЛАН 18http://www.sep.gov.mk/content/?id=2367http://www.sep.gov.mk/content/?id=2367
План 18
. .]]>
Fri, 5 Nov 2018 11:33:00 +0200INDEX DOCUMENTS
ОСМАНИ: ЌЕ ГО ИСКОРИСТИМЕ ПОЛСКОТО ИСКУСТВО ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ЕФИКАСНОСТА ВО ПРЕГОВОРИТЕhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2366http://www.sep.gov.mk/content/?id=2366. .]]>Sun, 2 Nov 2018 12:31:00 +0200ВестиОСМАНИ: ГРЦИЈА СТАНУВА НАШИОT НАЈГОЛЕМ ПАРТНЕР ВО ЕВРОПСКИТЕ ИНТЕГРАЦИИhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2365http://www.sep.gov.mk/content/?id=2365. .]]>Thu, 1 Nov 2018 16:22:00 +0200ВестиОСМАНИ: ИЗБОРНИТЕ РЕФОРМИ ЌЕ БИДАТ ИМПЛЕМЕНТИРАНИ НАВРЕМЕ ЗА ПРЕТСТОЈНИТЕ ПРЕТСЕДАТЕЛСКИ ИЗБОРИhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2364http://www.sep.gov.mk/content/?id=2364. .]]>Tue, 30 Oct 2018 16:47:00 +0200ВестиДЕЛЕГАЦИЈА ОД БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ВО ПОСЕТА НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2363http://www.sep.gov.mk/content/?id=2363. .]]>Fri, 26 Oct 2018 09:40:00 +0200ВестиОСМАНИ: ГИ УТВРДУВАМЕ ИНВЕСТИЦИСКИТЕ ПРИОРИТЕТИ ВО ПРЕСРЕТ НА ПРЕТСТОЈНАТА ЗАСИЛЕНА ИНВЕСТИЦИСКА АКТИВНОСТhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2362http://www.sep.gov.mk/content/?id=2362. .]]>Wed, 17 Oct 2018 13:29:00 +0200ВестиОСМАНИ: ПОЧНУВАЈЌИ ГО СКРИНИНГ ПРОЦЕСОТ, МАКЕДОНИЈА СТАНУВА ТОП БИЗНИС ДЕСТИНАЦИЈА ЗА ЕВРОПСКИТЕ КОМПАНИИhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2361http://www.sep.gov.mk/content/?id=2361. .]]>Tue, 16 Oct 2018 11:32:00 +0200ВестиОСМАНИ: РЕФОРМСКАТА АГЕНДА ПРОДОЛЖУВА НЕЗАВИСНО ОД ПОЛИТИЧКИТЕ ПРЕДИЗВИЦИhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2360http://www.sep.gov.mk/content/?id=2360. .]]>Tue, 16 Oct 2018 10:08:00 +0200ВестиОСМАНИ: ОЧЕКУВАМЕ ПОМОШ ОД ГЕРМАНИЈА И ВО ОВАА ФИНАЛНА ФАЗА ЗА НАШИТЕ ЕВРОПСКИ ИНТЕГРАЦИИhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2359http://www.sep.gov.mk/content/?id=2359. .]]>Thu, 5 Oct 2018 14:02:00 +0200ВестиОСМАНИ: ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА ДОГОВОРОТ ОД ПРЕСПА, ПОТТИК ЗА ИНТЕГРАЦИИТЕ НА ЦЕЛИОТ РЕГИОНhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2358http://www.sep.gov.mk/content/?id=2358. .]]>Tue, 4 Oct 2018 14:31:00 +0200ВестиОСМАНИ: ПОТРЕБНА НИ Е ВЗАЕМНА СОРАБОТКА ЗА ДА СЕ СПРОТИСТАВИМЕ НА СОВРЕМЕНИТЕ ПРЕДИЗВИЦИhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2357http://www.sep.gov.mk/content/?id=2357. .]]>Tue, 4 Oct 2018 13:51:00 +0200ВестиОСМАНИ: ЌЕ ГИ ИСКОРИСТИМЕ СИТЕ МОЖНОСТИ ДА ЈА ИМПЛЕМЕНТИРАМЕ ОДЛУКАТА НА ГРАЃАНИТЕ ВО ПРЛАМЕНТОТhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2356http://www.sep.gov.mk/content/?id=2356. .]]>Tue, 4 Oct 2018 11:15:00 +0200ВестиОСМАНИ: НЕ СМЕ ИМАЛЕ ПОВАЖНА ОДЛУКА ЗА НАШАТА ИДНИНА ОД ДЕНЕШНАТАhttp://www.sep.gov.mk/content/?id=2351http://www.sep.gov.mk/content/?id=2351. .]]>Sun, 30 Sep 2018 15:30:00 +0200Вести