Во тек е третиот повик за проектни предлози во рамки на ИПА 2 Програмата за преку – гранична соработка Република Косово – Република Северна Македонија 2014 – 2020 со буџет од 2.040.000 евра. Рокот за аплицирање е до 20 мај 2019 година.
CEPF Med: Call for Letters of Inquiry Call for Letters of Inquiry On behalf of the Critical Ecosystem Partnership Fund we announce a new Call for Letters of Inquiry for large grants for the Mediterranean Basin Biodiversity Hotspot. · Criteria: Projects must address issues in either Strategic Direction 1 (conservation in coastal areas) or Strategic Direction 4 (conservation of plants). · Eligible countries: Albania, Cabo Verde, Jordan, Lebanon, Libya, FYR Macedonia, Montenegro, Morocco and Tunisia. · Budget: Project budgets must be between US $20,000 and US $250,000. · CLOSING DATE: Wednesday 14th February 2018 (midnight GMT) Please refer to the request for Letters of Inquiry here, which describes all required deliverables and detailed instructions on how to submit a Letter of Inquiry. Best wishes The Regional Implementation Team
„MATRA ПРОГРАМА ЗА ОБУКИ ПО ВЛАДЕЕЊЕ НА ПРАВОТО“
Видео материјали промоција на програмата на ИПА фондовите
Видео материјали промоција на програмата Еразмус+.
Комуникација за политиката на проширување на Европската Унија и Извештаите за земјите од Западен Балкан и Турција за 2016 година
Повик и упатство за аплицирање за средства од Механизмот за поддршка на Европските интеграции
Јапонска грант помош од висина од 302.020 евра за пет проекти за Македонија
10 Golden Rules to ensure visibility of EU funding
Единствен список на проекти кој произлегува од секторски списоци на проекти, направени врз основа на Програмата на Владата на Република Македонија 2014 – 2018 година