ПОЧЕТНА | КОНТАКТ | МК | SQ | EN |
Повик до граѓанските организации
ПОВИК ДО ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Почитувани,

Ги повикуваме сите граѓански организации во Република Македонија кои се заинтересирани да учествуваат во дискусии и дебати организирани од страна на Секретаријатот за европски прашања, да го пројават својот интерес за една или повеќе од областите опфатени со Националната програма за усвојување на правото на Европската Унија и Извештајот за напредок од Европската Комисија.

Истовремено укажуваме дека регистрираните граѓански организации имаат отворена можност да бидат консултирани и учествуваат во работата на Секторските работни групи за ИПА 2 (1.Демократија и владеење, 2.Владеење на правото и фундаментални права, 3.Животна средина и климатски акции, 4.Транспорт, 5.Конкурентост и иновации, 6.Образование, вработување и социјална политика, 7.Земјоделство и рурален развој и 8.Регионална политика и територијална соработка и 9 Енергетика,). При пријавувањето јасно наведете ја конкретната секторска работна група за ИПА 2 кој е предмет на вашиот интерес и работа.

I Области опфатени со Националната програма за усвојување на правото на Европската Унија:

I. Политички критериуми 

1.1 Демократија и владеење на правото

1.2 Човекови права и заштита на малцинствата 

1.3 Регионални прашања и меѓународни обврски

II. Економски критериуми

2.1 Постоење на функционална пазарна економија

2.2 Способност за справување со притисокот од конкуренцијата и пазарните сили во рамки на ЕУ

III. Способност за преземање на обврските од членството во ЕУ

3.01 Слободно движење на стоки

3.02 Слободно движење на работници

3.03 Право на основање и слобода на давање услуги

3.04 Слободно движење на капитал

3.05 Јавни набавки

3.06 Право на трговски друштва

3.07 Право на интелектуална сопственост

3.08 Политика на конкуренција

3.09 Финансиски услуги

3.10 Информатичко општество и медиуми

3.11 Земјоделство и рурален развој

3.12 Безбедност на храна, ветеринарна и фитосанитарна политика

3.13 Рибарство

3.14 Транспортна политика

3.15 Енергетика

3.16 Оданочување

3.17 Европска монетарна унија

3.18 Статистика

3.19 Социјална политика и вработување

3.20 Претпријатија и индустриска политика

3.21 Трансевропски мрежи

3.22 Регионална политика и координација на структурни инструменти

3.23 Правосудство и фундаментални права

3.24 Правда, слобода и безбедност

3.25 Наука и истражување

3.26 Образование, култура и млади

3.27 Животна средина и климатски промени

3.28 Заштита на потрошувачите и јавно здравје

3.29 Царинска унија

3.30 Надворешни односи

3.31 Надворешна безбедносна и одбранбена политика

3.32 Финансиска контрола

3.33 Финансиски и буџетски одредби

IV. Административни капацитети

4.01 Реформа на јавната администрација

4.02 Јакнење на административните капацитети за пристапување во ЕУ

V. Подготовка на македонската верзија на Аcquis

VI. Информирање и комуникација со јавноста

II Секторски работни групи за ИПА:

1.Демократија и владеење

2.Владеење на правото и фундаментални права,

3.Животна средина и климатски акции,

4.Транспорт,

5.Конкурентост и иновации

6.Образование, вработување и социјална политика,

7.Земјоделство и рурален развој и

8.Регионална политика и територијална соработка


Секретаријатот за европски прашања на шест месечна основа, ќе ги доставува листите со регистрираните граѓански организации до работните групи за ИПА 2, за понатамошно вклучување и консултација при програмирањето.

Заинтересираните молиме да се регистрираат тука.

 

Пријавата за интерес да ги содржи следните податоци:

• Точен назив на организацијата;

• Област во која е активна организацијата;

• Адреса на седиштето;

• Е-маил и телефон;

• Веб страница;

• Одговорно лице/Лице за контакт;

Напомена: За секоја настаната измена во Вашите податоци, молиме да бидеме навремено известени.

Овде можете да ја погледнете листата на пријавени организации.
 

Сподели ја содржината!
Повик до граѓанските организации
ПОВИК ДО ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
   
Процес на преведување
Поважни документи
Бази на податоци
Општо
Обука
Центар за Обука на СЕП
Стипендии
Соработки
Комуникација со јавноста
Испитување на јавното мислење ИРИ
Кампањи
Испитување на јавното мислење
ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР
Конкурси за вработување
Документи
Бази на податоци
Слободен пристап до информации
Регистар на документи
Регистрација на проекти
Е-набавки
Вести
Публикации
За нас
Организација
Систем за управување со процесот на пристапување кон ЕУ
Проектни единици
Заменик Претседател на Влада за Европски Прашања
Државен Секретар
Државни Советници
Сектори
Кон преговори
Хронологија
Процес на пристапување кон ЕУ
Преговори
НПАА
Спогодба за стабилизација и асоцијација
Кампањи
Youth for EU
ЕУ / ИПА Успешни Проекти
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Проекти
Претпристапна поддршка
ИПА 2007 - 2013
Друга странска помош
Програми на Унијата
ОРИО Програма
Твининг
ИПА 2014 - 2020
ИПА проекти
2018 © Секретаријат за европски прашања
Сите права се задржани.