ПОЧЕТНА | КОНТАКТ | МК | SQ | EN |
JASPERS
Инструментот за поддршка на проекти во европските региони JASPERS

Целта на оваа помош е да им се понуди техничка експертиза на земјите кои ги користат европските фондови, со цел да се зголеми квалитетот и квантитетот на проектите кои се испраќаат кон Европската комисија. JASPERS инструментот е насочен кон забрзување на апсорпцијата на расположливите фондови преку добро подготвени проекти кои воедно се прилагодени на ЕУ регулативите.

JASPERS е заеднички напор на Европската комисија, Европската инвестициска банка (EIB), Европската банка за обнова и развој (EBRD), Германска развојна банка (KfW). Овој инструмент е фокусиран на помагање на 13 земји членки на европската унија од Централна и Западна Европа (Бугарија, Чешка, Кипар, Естонија, Унгарија, Латвија, Литванија, Малта, Полска, Романија, Словачка и Словенија) и од 2011 година Хрватска при поднесување на проекти за грантово финансирање преку структурните и кохезивните фондови. Сепак во наредниот период и согласно досегашното позитивно искуство, поддршката ЈАСПЕРС ја проширува и на ИПА земјите, па во тие рамки и на Република Македонија.

Со ЈАСПЕРС управува Управен комитет. Управниот комитет го сочинуваат двајца претставници од Генералниот директорат за регионална политика, двајца претставници од ЕИБ, двајца претставници од ЕБРД и еден претставник со статус на набљудувач од KfW. Надлежноста на ова тело е да ги следи и одобрува Акциските планови за ангажирање на ЈАСПЕРС во земјите и да ги одобрува и ревидира главните политики на делување на ЈАСПЕРС.

Цели, видови на поддршка и сектори опфатени со JASPERS

  • Целта на ЈАСПЕРС е зголемување на нивото на квалитет и квантитет на проектите со кој што би се овозможила максимална апсорпција на расположливите фондови. Исто така ЈАСПЕРС помага со својата експертиза кон побрзо одобрување на проектите од страна на Комисијата и/или од националните авторитети.
  • При имплементација на годишните акциски планови, JASPERS тесно соработува со земјата корисник односно Оперативните структури, при што земјите корисници остануваат сопственици на проектите и поголемиот дел од техничката работа како и процесот за аплицирање е под нивна одговорност.
  • Советување на земјите корисници во врска со развојот на концептот и структурата на проектот и подготовката на самиот проект (финансиска анализа, прашања околу животната средина, планирање на набавки и итн.)
  • Ревизија на проектната документација: i) предфизибилити или концептуална фаза (дава совети за подготовка на мастер планови, помага во развој на проектен концепт во согласност со ЕУ регулативите и помага во подготовката на Проектните задачи (ToR) за подготовка на студија за изводливост); ii) студии на изводливост (дава методолошка поддршка за време на подготовката на студијата за изводливост и му помага на крајниот корисник во прифаќање на резултатите од студијата); iii) фаза на подготовка на апликација (поддршка за финализирање на нацрт апликацијата и соодветните анекси пред истите официјално да се испратат на одобрување во ДГ за регионална политика); iv) имплементација (поддршка при финализирање на тендерските документи) и v) хоризонтални прашања (дава поддршка при третирање на хоризонтални прашања кои се од интерес на повеќе земји кориснички на пример државна помош, заштита на животна средина, анализа на трошоци и користи, научени лекции, добри пракси итн..).

Дополнителни информации по однос на овој инструмент, вклучувајќи ги и можностите кои истиот ги нуди за Република Македонија може да се најдат на следниот линк:

http://www.jaspers-europa-info.org/

Сподели ја содржината!
ИПА 2007 - 2013
TAIEX
WBIF
EDIF
JASPERS
   
Процес на преведување
Поважни документи
Бази на податоци
Општо
Обука
Центар за Обука на СЕП
Стипендии
Соработки
Комуникација со јавноста
Испитување на јавното мислење ИРИ
Кампањи
Испитување на јавното мислење
ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР
Конкурси за вработување
Конкурси
Документи
Бази на податоци
Слободен пристап до информации
Регистар на документи
Регистрација на проекти
Е-набавки
Вести
Публикации
За нас
Организација
Систем за управување со процесот на пристапување кон ЕУ
Проектни единици
Заменик Претседател на Влада за Европски Прашања
Државен Секретар
Државни Советници
Сектори
Кон преговори
Хронологија
Процес на пристапување кон ЕУ
Преговори
НПАА
Спогодба за стабилизација и асоцијација
Скрининг
Кампањи
Youth for EU
ЕУ / ИПА Успешни Проекти
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Проекти
Претпристапна поддршка
ИПА 2007 - 2013
Друга странска помош
Програми на Унијата
ОРИО Програма
Твининг
ИПА 2014 - 2020
ИПА проекти
2019 © Секретаријат за европски прашања
Сите права се задржани.