ПОЧЕТНА | КОНТАКТ | МК | SQ | EN |
ИПА 2007 - 2013
Компонента I - Транзициска помош и институционална надградба

 Компонентата 1 - Помош при транзиција и градење на капацитетите

Помошта од ЕУ преку оваа компонента е всушност помош за градење на капацитетите на институциите и поддршка за исполнување на критериумите поврзани со усвојувањето на законодавството на ЕУ. Истата претставува и фонд со кој ќе се покриваат мерки од компонентите 3,4 и 5, а воедно, преку оваа компонента се поддржува учеството на РМ во програмите и агенциите на заедницата.

До 2011 година, финансиската помош од оваа компонента ги следните главни области на интервенција:

 • Добро раководење и владеење на правото;
 • Економски развој и социјална кохезија;
 • Способност за преземање на обврските за членство во ЕУ;
 • Поддршка за подготвување програми и учество во програмите на заедницата.

Во рамките на првата област / добро раководење и владеење на правото се поддржуваат реформите во јавната администрација, поддршка на процесот на децентрализација, преземање на заложбите од ССА, еднаква застапеност согласно Охридскиот рамковен договор.

Компонентата ја поддржува и реформата на полицијата во исполнувањето на националната стратегија за реформи во полицијата, во борбата против дрога, корупција, континуирано управување во областа миграција, азил и визен режим и во целосно исполнување на стратегијата за интегрирано гранично управување. Истовремено, преку Компонентата 1 се поддржуваат областите финансиско управување и контрола, процесот на децентрализирано управување со фондовите на ЕУ и создавање на вистинско партнерство помеѓу управата и граѓанското општество.

Во рамките на втората област за економски развој и социјална кохезија ќе се поддржи заокружувањето на реформите за регистрација на земјиштето и недвижнините, зајакнувањето на катастарот, контролата и супервиѕизајата на финансиските пазари и подобрувањето на административните капацитети во областа на фискалната политика (на локало и централно ниво). Воедно, ќе се поддржат и мрежното информатичко поврзување со даночните системи во ЕУ, креирањето на сеопфатна трговска политика на РМ, подобрувањето на регулаторната рамка за трговија и градење на капацитетите во областа на регионалната политика за имплементација на националните и регионални развојни планови.

На крај, во однос на преземањето на обврските од идното членство во ЕУ, компонентата ќе ги поддржи областите внатрешен пазар и конкурентност, информатичко општество, статистика, заштита на потрошувачите и здравјето, заштита на животната средина и царинската управа.

За периодот 2011-2013 година, финансиската помош од оваа компонента се сведе на интервенција по сектори:

 • Реформи во јавната администрација;
 • Правда, внатрешни работи и човекови права;
 • Развој на приватен сектор;
 • Земјоделство и рурален развој;
 • Транспорт;
 • Животна средина;
 • Социјален развој.

Активностите кои се поддржуваат во рамките на секој поединечен сектор се дадени во Повеќе – корисничкиот документ за планирање за 2011-203 (Multi – annual Planning Document 2011-2013)

Оваа компонента се дели на национална и регионална

Национални програми 

Регионални програми


 

Сподели ја содржината!
Претпристапна поддршка
ИПА 2007 - 2013
ИПА 2014 - 2020
ИПА проекти
Друга странска помош
Програми на Унијата
ОРИО Програма
Твининг
   
Процес на преведување
Поважни документи
Бази на податоци
Општо
Обука
Центар за Обука на СЕП
Стипендии
Соработки
Комуникација со јавноста
Испитување на јавното мислење ИРИ
Кампањи
Испитување на јавното мислење
ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР
Конкурси за вработување
Конкурси
Документи
Бази на податоци
Слободен пристап до информации
Регистар на документи
Регистрација на проекти
Е-набавки
Вести
Публикации
За нас
Организација
Систем за управување со процесот на пристапување кон ЕУ
Проектни единици
Заменик Претседател на Влада за Европски Прашања
Државен Секретар
Државни Советници
Сектори
Кон преговори
Хронологија
Процес на пристапување кон ЕУ
Преговори
НПАА
Спогодба за стабилизација и асоцијација
Скрининг
Кампањи
Youth for EU
ЕУ / ИПА Успешни Проекти
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Проекти
Претпристапна поддршка
ИПА 2007 - 2013
Друга странска помош
Програми на Унијата
ОРИО Програма
Твининг
ИПА 2014 - 2020
ИПА проекти
2019 © Секретаријат за европски прашања
Сите права се задржани.