ПОЧЕТНА | КОНТАКТ | МК | SQ | EN |
Проектни единици
Одржливо учење за ЕУ и систем за обука

Главната цел на проектот е да се развијат институционалните капацитети за исполнување на интензивниот процес на преговори и пристапување на Република Македонија во Европската унија.

Конкретните цели на проектот се следни:

  • Имплементација на напредни програми за градење на капацитети, општи и специфични, согласно политиките на Европската унија;
  • Воспоставување на оддржливо учење за Европската унија и систем за обука за државните службеници;
  • Намалување на негативното влијание од одливот на кадар.

Времетраењето на проектот е 18 месеци, а истиот е започнат од јануари 2011 година.
Секретаријатот за европски прашања е главниот корисник на проектот, а индиректно и државните службеници на национално и локално ниво. European Competence е партнерската организација при имплементацијата на проектот.

Проектните активности се групирани во рамки на три компоненти, и тоа:

 

I. Градење на капацитетите во избрани области од правото на Европската унија

 

Оваа компонента ги вклучува следниве активности:

- Подготовка на посебни планови (curricula) за обука за селектирани специфични програми;
- Имплементација на програми за обука во селектирани области од правото на Европската унија во Скопје за околу 240 државни службеници;
- Организирање на четири напредни семинари во Брисел за избрани државни службеници;
- Подготовка на план и програма за обука за идни обучувачи, избрани меѓу учесниците на обуките, врз основа на нивните квалификации и работни задачи.

Различните програми за градење на капацитетите се следниве:

- Програма 1: Институции на Европската унија и донесување одлуки;
- Програма 2: Внатрешен пазар;
- Програма 3: Политика на Европската унија во однос на Информатичко комуникациска технологија;
- Програма 4: Транспортна политика на Европската унија;
- Програма 5: Регионална политика на Европската унија;
- Програма 6: ЕУ проектен менаџмент.

II. Воведување на интегриран систем и платформа за учење и обука:

Оваа компонента ги вклучува следниве активности:

- Оценка на постоечкиот систем за учење за Европската унија;
- Развивање на специфични алатки за учење и обука;
- Интеграција на платформата за обука во рамки на организациската поставеност на Секретаријатот за европски прашања;
- Подготовка на соодветен простор за Центар за обука и обезбедување на соодветна информатичко комуникациска инфраструктура.

Линк до платфомата за ЕУ учење и обуки

III. Техничка помош при дефинирање на политика за намалување на одливот на државни службеници

Оваа компонента ги вклучува следниве активности:

- Анализа на постоечката поставеност и предизвиците во однос на обуката и намалување на одливот на државни службеници;
- Дизајнирање на национален модел на политика за намалување на одливот на државни службеници, користејќи ги искуствата од новите земји членки на Европската унија;
- Техничка помош за имплементација на дизајнираниот модел;
- Поддршка на пилот фазата од функционирањето на новиот модел (следење и поддршка);
- Генерирање на готови предлог проекти.

 

Сподели ја содржината!
За нас
Заменик Претседател на Влада за Европски Прашања
Државен Секретар
Државни Советници
Организација
Систем за управување со процесот на пристапување кон ЕУ
Проектни единици
Сектори
   
Процес на преведување
Поважни документи
Бази на податоци
Општо
Обука
Центар за Обука на СЕП
Стипендии
Соработки
Комуникација со јавноста
Испитување на јавното мислење ИРИ
Кампањи
Испитување на јавното мислење
ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР
Конкурси за вработување
Конкурси
Документи
Бази на податоци
Слободен пристап до информации
Регистар на документи
Регистрација на проекти
Е-набавки
Новости
Публикации
За нас
Организација
Систем за управување со процесот на пристапување кон ЕУ
Проектни единици
Заменик Претседател на Влада за Европски Прашања
Државен Секретар
Државни Советници
Сектори
Кон преговори
Хронологија
Процес на пристапување кон ЕУ
Преговори
НПАА
Спогодба за стабилизација и асоцијација
Скрининг
Кампањи
Youth for EU
ЕУ / ИПА Успешни Проекти
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Проекти
Претпристапна поддршка
ИПА 2007 - 2013
Друга странска помош
Програми на Унијата
ОРИО Програма
Твининг
ИПА 2014 - 2020
ИПА проекти
Повеќе-корисничка ИПА програма
2020 © Секретаријат за европски прашања
Сите права се задржани.