ПОЧЕТНА | КОНТАКТ | МК | SQ | EN |
Најави
Повик и упатство за аплицирање за средства од Механизмот за поддршка на Европските интеграции
17:13, понеделник, 08 август 2016

Механизмот за поддршка на Европските интеграции е флексибилен механизам, наменет за зголемување на способностите на владините институции при подготовка на проектите. Проектите, пак, ќе бидат финансирани со средства од ИПА и/или сопствени средства на институцијата-корисник, и/или со помош од МФИ (Меѓународни финансиски институции).
Поконкретно, Механизмот за поддршка на Европските интеграции ќе обезбеди ад-хок, краткорочна или долгорочна помош, наменета за:


• Поддршка на земјата Корисник при подготвување на ефективни стратешки планови во разните секторски области, често проследени со подетални инвестициски стратегии;

• Поддршка на Националниот ИПА Координатор (НИПАК) при планирањето и програмирањето на проектите предвидени за ИПА - финансирање, преку помагање во консултациите со останатите учесници во процесот, како и советување во однос на подготовката на нацрт-Проектната документација.

• Обезбедување стручна помош при подготвување на тендерската документација за спроведувањето на проекти предвидени за ИПА - финансирање;

• Поддршка при изградба на неопходните капацитети и системи за понатамошна децентрализација;

• Подготовка на технички спецификации за проектите.

За средства од овој механизам можат да аплицираат сите државни институции како што се владините секретаријати, министерствата, државните агенции, директоратите, инспекторатите, ИПА структурата и други државни институции вклучени во планирањето на политиките и спроведувањето на обврските и мерките кои произлегуваат од релевантните стратешки документи (НПАА, Извештајот за напредок од ЕК, ЕРП и т.н.).

Повикот за аплицирање за овие средства е отворен од 15 август до 21 септември 2016 година и апликациите со пополнет Анекс 1 и пропратно писмо да се пратат на е-маил адресата euif@sep.gov.mk и во хартиена форма до архивата на СЕП.

 

Документ за превземање

 

Сподели ја содржината!
Најави
Видео материјал промовирање на ИПА Проектот НАТУРА2000 Видеото е изработено во рамки на ИПА проект „Зајакнување на капацитетите за имплементација на Натура 2000“, НАТУРА2000 е најголемата координирана мрежа на заштитени подрачја во Европа. Нејзина цел е да обезбеди долгорочен опстанок на највредните и загрозени видови и живеалишта во Европа, наведени во Директивата на ЕУ за птици и Директивата на ЕУ за живеалишта.
„MATRA ПРОГРАМА ЗА ОБУКИ ПО ВЛАДЕЕЊЕ НА ПРАВОТО“
Видео материјали промоција на програмата на ИПА фондовите
Видео материјали промоција на програмата Еразмус+.
Комуникација за политиката на проширување на Европската Унија и Извештаите за земјите од Западен Балкан и Турција за 2016 година
   
Процес на преведување
Поважни документи
Бази на податоци
Општо
Обука
Центар за Обука на СЕП
Стипендии
Соработки
Комуникација со јавноста
Испитување на јавното мислење ИРИ
Кампањи
Испитување на јавното мислење
ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР
Документи
Бази на податоци
Слободен пристап до информации
Регистар на документи
Регистрација на проекти
Е-набавки
Вести
Публикации
За нас
Организација
Систем за управување со процесот на пристапување кон ЕУ
Проектни единици
Заменик Претседател на Влада за Европски Прашања
Државен Секретар
Државни Советници
Сектори
Кон преговори
Хронологија
Процес на пристапување кон ЕУ
Преговори
НПАА
Спогодба за стабилизација и асоцијација
Кампањи
Youth for EU
ЕУ / ИПА Успешни Проекти
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Проекти
Претпристапна поддршка
ИПА 2007 - 2013
Друга странска помош
Програми на Унијата
ОРИО Програма
Твининг
ИПА 2014 - 2020
ИПА проекти
2017 © Секретаријат за европски прашања
Сите права се задржани.